Dodawanie klientów

Zakładka Klienci stanowi bazę Twoich klientów. Dzięki umieszczeniu ich w naszym CRM-ie oprócz zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji na temat klienta (np. danych personalnych i biznesowych) widzisz całą historię kontaktu z nim.

Klientów do systemu możesz dodać na dwa sposoby - dodając pojedyncze osoby (lub firmy) bezpośrednio do CRM-u lub importując gotowe pliki w formacie CSV w przypadku dodawania większej ilości osób.

Dodawanie osoby do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj osobę.

file

Otworzysz kartę nowego klienta - uzupełnij jego dane.

Czy wiesz, że...

Aby utworzyć konto konieczne jest uzupełnienie pola "Nazwisko" lub "Numer telefonu". Pozostałe dane są opcjonalne.

 • W zakładce Dane podstawowe możesz uzupełnić takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, identyfikator, numer telefonu, adres e-mail (można dodać kilka adresów e-mail i numerów telefonu) oraz wybrać opiekuna klienta. Pojawia się także miejsce na krótką notatkę uzupełniającą informacje o kliencie.

 • W zakładce Dane dodatkowe pojawiają się bardziej szczegółowe informacje dotyczące klienta m.in. płeć, data i miejsce urodzenia oraz informacje związane z pracą - nazwa firmy, stanowisko oraz branża. Dodatkowo możesz przyporządkować klienta do określonego typu i grupy.

 • W zakładce Pola specjalne możesz uzupełnić dodatkowe informacje na temat klienta np. dotyczące zamówień, zobacz: pola specjalne

 • W zakładkach dotyczących adresów możesz uzupełnić dane teleadresowe z podziałem na adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres do faktur.

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file

Dodawanie firmy do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj firmę.

file

 • W zakładce Dane podstawowe uzupełnij takie dane jak: nazwa firmy (pole wymagane), identyfikator, typ i grupę klienta, numery NIP oraz REGON, adres strony internetowej firmy oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). Możesz przypisać do firmy opiekuna i zostawić krótką notatkę.

 • Pozostałe zakładki pozwalają na dodanie pól specjalnych i podanie danych adresowych.

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file

Importowanie osób (firm) z plików CSV

Czy wiesz, że...

CSV to format przechowywania danych w plikach tekstowych. Format ten jest obsługiwany przez większość popularnych pakietów biurowych (Microsoft office, LibreOffice itp.)

Jeśli posiadasz gotowe bazy klientów możesz je zaimportować z plików tekstowych w formacie CSV. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Importuj osoby z pliku CSV (Importuj firmy z pliku CSV). Pokażemy Ci to na przykładzie dodawania grupy osób.

file

Zostaniesz przeniesiony na stronę importu.

file

Zaznaczenie opcji Aktualizuj istniejące rekordy pozwoli na aktualizację istniejących już w bazie rekordów, bez dodawania ich ponownie. Jeśli w pliku pojawi się klient, który znajduje się w CRM to zostaną uzupełnione jedynie dodatkowe dane.

Rozpoznanie rekordów może nastąpić po:

 • identyfikatorze
 • numerze telefonu
 • adresie e-mail
 • numerze PESEL
 • numerze NIP

file

Rozwijając opcję "Pokaż zaawansowane" możesz ustawić:

 • w jaki sposób kodowane są polskie znaki
  • UTF-8 - domyślnie
  • ISO 8859-2
  • Windows 1250
 • w jaki sposób rodzielane są kolumny
  • przecinek (,) - domyślnie
  • średnik (;)
  • dwukropek (:)
  • tabulator (\t)

Parametry powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

file

Załącz plik CSV z bazą rekordów - kliknij przycisk file. Pamiętaj, że Twój plik powinien posiadać nagłówki. Na ekranie zostanie wyświetlona tabela z zaimportowanymi danymi. Dopasuj nagłówki z pliku do nagłówków w bazie (proces mapowania danych).

file

Czy wiesz, że...

Klikając krzyżyk znajdujący się przy nagłówkach kolumn w bazie możesz usunąć wybraną kolumnę - nie będzie ona wtedy pobierana z pliku CSV.

Jeśli dane się zgadzają kliknij przycisk file. Otrzymasz komunikat o zakończeniu importu i zostaniesz przeniesiony na listę klientów.

file


Dodawanie osoby do CRM

Dodawanie firmy do CRM

Importowanie osób (firm) z plików CSV

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.