Dialer

Dialer w połączeniu z trybem pracy (automatyczny lub ręczny) oraz ustaleniem ilości czasu potrzebnego na wykonanie pewnych akcji (m.in. czasu przygotowania się do połączenia) umożliwia zestawianie agentom połączeń wychodzących w kampaniach.

Wyróżnia się trzy rodzaje dialerów:

DIALER PREVIEW

Jest to najprostszy typ dialera i najlepiej sprawdza się w trybie ręcznym. To agent decyduje kiedy wykonać połączenie i ile czasu potrzebuje na przygotowanie się do rozmowy. W przypadku wyboru trybu automatycznego czas akcji musimy ustalić przed rozpoczęciem kampanii. Preview umożliwiają zdefiniowanie maksymalnego czasu, jaki konsultant ma na zapoznanie się z danymi klienta, po upływie tego czasu połączenie jest zestawiane automatycznie. Można też ustawić czas potrzebny na zapisanie statusu po zakończeniu połączenia.

Czas na wykonanie akcji musimy ustalić przed rozpoczęciem kampanii. Aby to zrobić wejdź w wybraną kampanię (Kampanie → Zarządzanie → Kampanie) i rozwijając przycisk file wybierz Konfiguracja.

file

Ustal:

  • liczbę sekund, które agent ma na zatwierdzenie rekordu przed zestawieniem kolejnego połączenia
  • liczbę sekund, które agent ma na zapoznanie się z rekordem przed zestawieniem połączenia

file

file

W praktyce, konsultantowi prezentowany jest ekran z danymi klienta - po zapoznaniu się z nimi wybiera on Połącz, a dialer zestawia połączenie.

DIALER PROGRESSIVE

Jest to bardziej zaawansowany tryb dialera, możliwa jest praca w trybie ręcznym lub automatycznym. System zestawia połączenia w czasie rzeczywistym do agenta. W trakcie wybierania numeru konsultantowi prezentowany jest ekran z danymi klienta. Istnieje możliwość ustalenia automatycznych statusów w przypadku standardowych akcji (klient nie odbiera połączenia, wybrano błędny numer telefonu).

DIALER PREDICTIVE

Dialer predictive sprawdza się przy większej ilości agentów (powyżej 10 agentów). Praca możliwa jest wyłącznie w trybie automatycznym. Jest to najbardziej zaawansowany typ dialera, ponieważ eliminuje sytuacje, w których agent czeka na połączenia. Oznacza to, że system zestawia rozmowę dopiero w momencie, gdy osoba, do której wykonywane jest połączenie odbierze telefon.

Predictive stara się przewidzieć ilu agentów będzie dostępnych w najbliższym czasie oraz prowadzi statystykę odbieralności połączeń i odebranych, zajętych oraz błędnych.

file

Ważne

Tryb pracy ustalamy dla danego agenta, a nie dla kampanii.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.