Import klientów do kampanii - kampania CSV

Na cele kampanii możesz zaimportowac bazę klientów z gotowego pliku CSV - podczas tworzenia kampanii nie zaznaczaj opcji "Kampania zasilana z CRM". Zobacz: Tworzenie kampanii.

Po utworzeniu kampanii w tabeli w zakładce Importuj pojawi się ikonka file - CSV. Kliknij w nią, żeby zaimportować klientów.

file

Importować kontakty możesz także wchodząc w wybraną kampanię, rozwijając Import i wybierając odpowiednią opcję.

file

Wczytaj plik CSV, z którego chcesz zaimportować klientów i kliknij file.

file

Przed zaimportowaniem pliku:

  • zaznacz czy Twój plik posiada nagłówki
  • wybierz separator pola, który określa w jaki sposób rozdzielone są pola (kolumny), domyślnie: przecinek
  • wybierz ogranicznik pola; domyślnie - cudzysłów
  • wybierz kodowanie pliku; określa w jaki sposób kodowane są polskie znaki, domyslnie: UTF-8

Pamiętaj, że parametry te powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

file

Po ustawieniu kliknij file.

Otworzysz kartę, na której określisz strukturę kampanii. Po prawej stronie wyświetlana jest struktura pliku CSV - do każdej kolumny dopasowywana jest kolumna w bazie, do której zostaną zaimportowane dane klientów.

file

Struktura kampanii CSV opisywana jest przez trzy rodzaje pól:

  • Nazwa
  • Opis
  • Typ - rozwijajac pole możesz określić jakiego jest typu:

file

Po dodaniu pliku pola uzupełniane są domyślnie, ale możesz je zmienić. Jeśli wszystko jest dopasowane kliknij przycisk file.


Importowanie statusów do kampanii

Importując klientów z gotowych plików CSV możesz dodać także statusy jakie posiadały rekordy np. w innej kampanii (w pliku powinny być osobne kolumny dotyczące nazwy statusu oraz daty kontaktu i przypisanego agenta).

Statusy będą aktywne w nowej kampanii (nie będą traktowane jako tekst tylko jako status systemowy). Jeśli przykładowo jednemu z klientów kampanii przeprowadzanej wcześniej został przypisany status Mój rekord, w którym określono datę ponownego kontaktu i agenta, który zajmował się kientem, to po zaimportowaniu rekordu podczas prowadzenia nowej kampanii połączenie będzie zestawione właśnie temu agentowi w określonym dniu.

Ważne

Jeśli chcesz zaimportować do kampanii rekordy z przypisanymi statusami pamiętaj o tym, że nazwy statusów muszą być takie same jak w słowniku statusów.

Po utworzeniu kampanii dodaj do niej wszystkie statusy, które są w importowanym pliku. Zobacz: Statusy kampanii

file

Określając strukturę kampanii przy polach dotyczących statusów wybierz takie typy pól jak poniżej:

file

Nie musisz uzupełniać nazwy i opisu pola.

  • Przy nazwach statusów, które posiadają status systemowy Do dzwonienia i Nie dzwonić wystarczy, że określisz nazwę statusu (typ pola: Status - Nazwa)
  • Przy nazwach ze statusem systemowym Kontakt nie wcześniej niż określ nazwę oraz datę ponownego kontaktu (typ pola: Status - Nazwa i Status - Data). Format daty powinien być taki sam jak w Kampanie → Rekordy.
  • Przy nazwach ze statusem systemowym Mój rekord musisz też podać nazwisko agenta, do którego przypisany jest rekord (typ pola: Status - Nazwa, Status - Data, Status - Agent).

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.