Dokumentacja

Konta SIP

Zakładka Konta SIP umożliwia przeglądanie, edytowanie i dodawanie kont SIP. Przeznaczona jest dla administratorów systemu, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie kontami SIP użytkowników.

Z zakładki Administracja wybierz Telekomunikacja → Konta SIP.

file

Czy wiesz, że...

W Thulium dostajesz 20 skonfigurowanych kont SIP, których numery możesz dowolnie zmieniać.

Na ekranie pojawi się lista z utworzonymi kontami SIP. Konto z użytkownikiem Automat Automat przypisywane jest do agenta, gdy ten logując się do aplikacji Thulium Agent nie podaje numeru SIP i nie jest przypisany do żadnego konta (musi być ustawiony jako automatyczny tryb pracy i jako telefon zewnętrzny - Thulium Softphone). Jeśli chcesz, żeby Twoi agenci mieli stałe numery przypisz ich do poszczególnych kont SIP.

Jeśli chcesz dodać nowe konto SIP kliknij przycisk file.

file

Dostępne parametry:

  • Numer wewnętrzny - 3-cyfrowy numer wewnętrzny (domyślnie jako kolejny numer z listy). Tworząc konto SIP możesz wpisać dowolny numer wewnętrzny z zakresu 100-999
  • Hasło - hasło do konta (wykorzystywane jest w przypadku korzystania z zewnętrznego softphone'u)
  • Użytkownik - wybierz użytkownika, który będzie przypisany do konta SIP
  • Telefon sprzętowy - wybierz czy agent będzie korzystał z wbudowanego softphone'u Thulium czy z zewnętrznego softphone'u. W przypadku wyboru drugiej opcji konieczne będzie skonfigurowanie ustawień telefonu.

Ważne

Jeśli konto ma być skonfigurowane jako Thulium softphone to przy opcji Telefon sprzętowy należy wybrać opcję Thulium Softphone. W przypadku kont dla telefonów sprzętowych należy wybrać opcję Inny softphone.

Zobacz: Podłączanie telefonów stacjonarnych.

  • Konto aktywne - określ aktywność konta w systemie (konto aktywne - widoczne w sytemie)
  • Nagrywanie rozmów - parametr dotyczy rozmów wewnętrznych oraz rozmów, w których użytkownika korzysta z konta SIP bez używania Thulium Agenta
  • Poziom uprawnień (0-100) - nadaj poziom uprawnień (domyślnie 10). Poziom uprawnień związany jest z routingiem połączeń wychodzących i pozwala na ustalenie czy dany użytkownik (numer wewnętrzny) może korzystać z określonych reguł routingu połączeń. Standardowo zalecamy pozostawienie tego parametru bez zmian.

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file.

Po dodaniu lub edycji konta SIP konieczne jest ponowne wygenerowanie konfiguracji dla kont SIP. Zrobisz to w zakładce Administracja → Generowanie konfiguracji.


W przypadku dodawania nowego użytkownika (np. pracownik pojawiający się w firmie) upewnij się czy posiadasz odpowiednią liczbę skonfigurowanych kont SIP. Jeśli wszystkie konta są przypisane do użytkowników lub konta są aktualnie zajęte (agenci korzystają z aplikacji Thulium Agent) to logując się do aplikacji zobaczy komunikat "Brak wolnego numeru lub numer nieprawidłowy".

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.