Konfiguracja kont SMS 6.6.x

W systemie Thulium istnieje możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS - w tym celu konieczne jest posiadanie usługi u wybranego operatora (SMSAPI, SerwerSMS, TeleCube, Dotpay). Odebrane wiadomości pojawią się na liście zgłoszeń.

Pierwszym krokiem będzie skonfigurowanie konta SMS - z zakładki Administracja wybierz Administracja → Konfiguracja kont e-mail i SMS.

file

Na ekranie pojawia się lista skonfigurowanych skrzynek e-mail oraz SMS. Jeśli chcesz dodać nową skrzynkę SMS rozwiń przycisk file i wybierz opcję SMS.

file

Parametry:

 • Nazwa - nazwa Twojej bramki SMS
 • Dostawca usługi - dostawca usługi SMS:
  • Własna bramka SMS
  • TeleCube.pl
  • SMSAPI.pl
  • SerwerSMS.pl
  • Dotpay.pl
 • Uprawnione adresy IP - adresy IP uprawnione do wysyłki SMS

Wiadomości przychodzące:

 • Numer, na który przychodzą wiadomości - numer telefonu skonfigurowany w bramce SMS, na który przychodzą wiadomości
 • Prefiksy do usunięcia (lista oddzielona przecinkami) - lista numerów prefiks, które będą usuwane (po wyborze jednej ze skonfigurowanych bramek prefiksy uzupełniają się automatycznie)

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie odbieranie i wysyłania wiadomości z poziomu Thulium.

a) Wysyłanie SMS-ów

Wejdź w zakładkę Administracja → Administracja → Parametry systemowe i w części "Parametry kampanii wychodzących" uzupełnij trzy pola:

 • Nazwa użytkownika do bramki SMS - nazwa użytkownika (login) do bramki SMS
 • Hasło użytkownika do bramki SMS - hasło do bramki SMS
 • Klasa do wysyłania smsów do klienta - klasa do wysyłania SMS-ów

file

file

Klasy:

SmsAPI - wymaga podania użytkownika i hasła

\Model\Sms\SmsApiSender

SerwerSMS - wymaga podania użytkownika i hasła

\Model\Sms\SerwerSms\SerwerSmsSender

TeleCube

\Model\Sms\Telecube\TeleCubeSmsSender

SMPP

\Model\Sms\ConfigurableSmppSmsSender

JustSend - wymaga podania loginu (klucz do api → api-key) i hasła

Basic: \Model\Sms\JustSend\JustSendSmsSender

Dynamic: \Model\Sms\JustSend\JustSendDynamicSmsSender

Czy wiesz, że...

W przypadku bramki JustSend istnieje możliwość ustawienia nazwy/numeru (w polu Nazwa nadawcy do bramki SMS), który będzie wyświetlać się jako nadawca. Opcja jest możliwa tylko dla SMS-ów dynamic - po wykupieniu usługi u operatora.


Wiadomość SMS możesz wysłać w poziomu karty klienta.

file

file

b) odbieranie SMS-ów

Aby mieć możliwość odbierania SMS-ów w Thulium ustaw odpowiednią regułę wiadomości, która skieruje takie wiadomości do odpowiedniej kolejki:

gdy pobrano z konta ...(tu wybierz nazwę skonfigurowanego konta SMS) to przenieś do kolejki i zatrzymaj ...(tu wybierz nazwę kolejki zgłoszeń, do której będą trafiały przychodzące SMS-y)

file

Jeśli chcesz możesz utworzyć osobną kolejkę zgłoszeń np. "SMS", do której będą wpadały tylko wiadomości SMS.

W celu poprawnego odbierania SMS-ów po stronie dostawcy usługi (na koncie administratora) należy w opcji przekazywania wiadomości SMS dodać adres URL, aby umożliwić komunikację z Thulium → "https://nazwa_instancji.thulium.com/panel/tickets/incoming/nazwa_dostawcy (nazwa dostawcy - np. serwersms, smsapi)"

W przypadku SerwerSMS:

file

gdzie w części "_nasznumer - podajemy na sztywno nasz wykupiony numer

W przypadku SMSAPI:

file


Odebrane SMS-y pojawiają się na liście zgłoszeń z przedrostkiem [SMS].

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.