Dokumentacja

Integracja - BaseLinker

BaseLinker jest platformą pozwalającą na zarządzanie sprzedażą internetową i obsługę zamówień z wielu konta m.in. Allegro i eBay. Umożliwia integrację z Twoim sklepem internetowym oraz z firmami kurierskimi. Możesz na bieżąco śledzić stan zamówień, a także wystawić aukcję np. na Allegro.

Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz na stronie BaseLinker.com.


Pokażemy Ci krok po kroku jak zintegrować Thulium z systemem BaseLinker.

Z zakładki Administracja wybierz Administracja → Integracja.

file

Na ekranie pojawi się okno z dostępnymi integracjami - wybierz BaseLinker z sekcji E-commerce.

file

Następnie należy uwierzytelnić aplikację:

file

  • Token API - token dający dostęp integrowanej aplikacji do Twojego konta na BaseLinker
  • Nazwa integracji - nazwa własna skonfigurowanej integracji
  • Login klienta Allegro lub eBay - pole identyfikujące (jako jedno z pól specjalnych które należy utworzyć w systemie Thulium jako typu tekst) klienta w obu aplikacjach. W typ polu znajdzie się login użytkownika, który będzie używany podczas synchronizacji (bez uzupełnienia tego pola synchronizacja nie zadziała

Token API znajdziesz po zalogowaniu do systemu BaseLinker. Wejdź w Konto → Moje konto i wybierz API.

file

Po wprowadzeniu Tokena w panelu Thulium należy kliknąć file celem uwierzytelnienia integracji. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

file

Klikając w przycisk file możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

Jeżeli pozostałe dane zostały wprowadzone w ramach konfiguracji integracji w panelu Thulium to takową integrację można zapisać klikając file bądź zapisać i jednocześnie uruchomić file.

W przypadku samego zapisania należy następnie uruchomić integrację Baselinker:

file

file

W celu uruchomienia kolejnej integracji z tą samą platformą E-commerce należy kliknąć file i ponownie wprowadzić stosowne dane autoryzacyjne oraz konfiguracyjne:

file

Po uruchomieniu takich integracji informacja o tym będzie widoczna na liście integracji w ramach Administracja → Integracja.

file


W jaki sposób zintegrować klienta?

W celu pierwszej synchronizacji bazy klientów w BaseLinker i Thulium kliknij przycisk file znajdujący się w zakładce Klienci w prawym górnym rogu strony w sekcji Dodaj. Późniejsza synchronizacja nowych klientów (nowych zamówień) odbywa się automatycznie (co pół godziny) i nie ma potrzeby używania tego przycisku.

file

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno z potwierdzeniem synchronizacji.

file


Zobacz jak wygląda karta zintegrowanego klienta:

file

Po prawej stronie pojawia się nowa zakładka "Baselinker", w której znajdują się podstawowe informacje na temat klienta (m.in. e-mail oraz login użytkownika) i jego zamówień.

Dodatkowo zamówienia są dostępne w ramach Historii kontaktu w sekcji ZAMÓWIENIA:

file

W przypadku uruchomionej również integracji Allegro i wskazaniu tego samego pola tekstowego typu tekst dla loginu Allegro co używa integracja Baselinker, przy dodawaniu Klientów z Baselinker będzie dodawany takowy login jeżeli będzie on w zamówieniu. Dodatkowo spowoduje ona również pobieranie się dwóch formatów adresów e-mail, które są zahashowane (z "+" i bez "+").

file

Działanie to ma na celu usprawnienie przypisywania zgłoszeń do karty danego klienta.

file

Ważne

Historia zamówień klienta obejmuje 100 ostatnio zrealizowanych zamówień.


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.