Dokumentacja

Integracja - Pipedrive


Podobnie jak LiveSpace, Pipedrive jest systemem umożliwiającym zarządzanie procesem sprzedaży w Twojej firmie. Więcej informacji znaleźć można na stronie producenta.


Na skróty:


Zakres integracji

Integracja Thulium z Pipedrive zakłada:

 • Automatyczne dodawanie klienta do Pipedrive z poziomu Thulium i odwrotnie,
 • Opcja dodania istniejącego klienta w Thulium do Pipedrive
 • Przejście jednym kliknięciem z karty w Thulium do Pipedrive i odwrotnie,
 • Możliwość dodania pierwszej szansy sprzedaży w Pipedrive (dodając użytkownika w Thulium),
 • Dodatkowa zakładka Pipedrive na karcie klienta w Thulium, w której wyświetlane są szanse sprzedaży pobierane z Pipedrive,
 • Automatyczne dodawanie klienta lub firmy do Pipedrive dodanych w Thulium z poziomu zgłoszeń,
 • Możliwość przeniesienia dotychczasowej bazy klientów z Pipedrive do Thulium,
 • Opcja dodania z poziomu zgłoszenia klienta z CRM Thulium jako szansy sprzedaży w Pipedrive,
 • Możliwość ręcznego wyboru Opiekuna danej szansy sprzedaży z poziomu CRM jak i zgłoszenia,
 • Przy dodaniu szansy sprzedaży z poziomu zgłoszenia dla klienta z CRM istnieje opcja zapisania w zgłoszeniu we wskazanym polu specjalnym linku do Pipedrive,

Do góry strony ⇑


Krok po kroku

Integracja

Integrację Thulium z Pipedrive można włączyć w kilku krokach opisanych poniżej.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. W zakładce Administracja odnajdź sekcję Administracja.
 2. Wejdź w opcję Integracja. 3. Z panelu Dostępne integracje wybierz Pipedrive 4. Kliknij odnośnik Login. 5. Jeśli jesteś już zalogowany/a, pomiń ten krok. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany/a w Pipedrive, wprowadź adres e-mail oraz hasło podane przy rejestracji w Pipedrive i kliknij Zaloguj się. 6. Kliknij zielony przycisk Allow and Install. 7. Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji integracji z Pipedrive pojawią się następujące opcje konfiguracyjne:  gdzie:
  Konfiguracja Pipedrive
  • Pole specjalne organizacji - wybór pola, w którym zostanie zapisany link do Karty firmy z CRM Thulium
  • Pole specjalne osoby - pole w ramach którego będzie zapisywany odnośnik do Karty klienta z CRM Thulium
  • Pole specjalne szansy sprzedaży - wybór pola, w którym zapisze się odnośnik do zgłoszenia w Thulium z poziomu którego dodano szansę

  Konfiguracja Thulium
  • Pole specjalne klienta (dla ID...) - pole w ramach którego będzie zapisywany Identyfikator klienta z Pipedrive
  • Pole specjalne klienta (dla odnośnika...) - wybór pola, w którym zapisze się odnośnik do klienta w ramach Pipedrive
  • Pole specjalne zgłoszenia - wybór pola specjalnego dla zgłoszenia, w którym zapisze się link Pipedrive do klienta

   Ważne

   Pole specjalne dla zgłoszenia powinno być typu tekst i Tylko do odczytu:

  • Automatycznie dodawaj wszystkich nowych klientów do Thulium - opcja automatycznego dodawania klientów do CRM Thulium na bazie nowych klientów Pipedrive
  • Automatycznie dodawaj nowych klientów kiedy znajdą się w wybranym lejku - opcja automatycznego dodawania klientów do CRM Thulium na bazie nowych klientów Pipedrive w ramach danego lejka sprzedaży
  • Wybrane lejki - wybór lejków dla automatycznego dodawania nowych klientów

Do góry strony ⇑Nowy klient

Integracja z Pipedrive umożliwia automatyczne dodawanie klientów z poziomu jednego systemu w drugim.

 • Jak to działa?
 1. Dodając klienta w Thulium następujące pola zostaną wysłane do Pipedrive:imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku firmy będzie to jej nazwa. 2. Po uzupełnieniu w/w danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

 3. W oknie dialogowym, które wówczas się pojawi należy zaznaczyć opcję Dodaj do Pipedrive. Jeśli chcesz dodać szansę sprzedaży zaznacz odpowiednią opcję. 4. System Thulium daje możliwość nie tylko podania jej nazwy, ale także wyboru etapu w konkretnym lejku szansy sprzedaży jak i opiekuna dla tej szansy. 5. Aby zakończyć dodawanie do Thulium klienta zintegrowanego z Pipedrive, kliknij ZAPISZ. 6. Po dodaniu klienta w Thulium, można go od razu znaleźć w Pipedrive w zakładce Kontakty i po wybraniu opcji Osoby kontaktowe 7. Dane, takie jak potencjalna wartość sprzedaży, nazwa waluty , a także prawdopodobieństwo szansy sprzedaży należy ustawić bezpośrednio w systemie Pipedrive.
 8. Zostaną one wówczas automatycznie pobrane przez system Thulium.
Istniejący klient

Do Pipedrive możemy dodać klientów, którzy nie są zsynchronizowani z Thulium (występują tylko w CRM Thulium).

 • Jak to zrobić?
 1. Na Karcie klienta Thulium wybieramy zakładkę Pipedrive i klikamy


 2. Tak jak w przypadku nowego klienta (opisane powyżej) należy uzupełnić stosowne dane i kliknąć

Istniejący klient z poziomu zgłoszenia

W ramach zgłoszenia jeżeli Klient istnieje w CRM Thulium możemy dodać szansę sprzedaży z poziomu zgłoszenia.
Jeżeli Klient nie jest zsynchronizowany z Pipedrive to będzie podlegać automatycznej synchronizacji w ramach poniższego procesu

 • Jak to osiągnąć?
 1. W zgłoszeniu wybieramy guzik a następnie

 2. Wprowadzamy nazwę szansy i lejek oraz jeśli to konieczne konkretnego Opiekuna i zatwierdzamy klawiszem


Import/export klientów

 • Eksport bazy danych klientów z Pipedrive
 1. W systemie Pipedrive z zakładki Kontakty wybierz opcję Osoby kontaktowe 2. Kliknij w przycisk przypominający zębatkę, wybierz kolumny danych, które chcesz wyeksportować, np. Nazwa, E-mail, Telefon, ID i kliknij Zapisz. 3. Upewnij się, że wszyscy klienci, których chcesz przenieść do Thulium widoczni są na liście. Następnie kliknij w przycisk oznaczony wielokropkiem (...) i wybierz opcję Eksportuj wyniki filtrowania 4. W oknie dialogowym, które się ukaże, zaznacz opcję CSV (wartości rozdzielone przecinkiem), po czym kliknij przycisk Eksport. 5. Poczekaj aż zakończy się proces eksportowania danych. 6. Zapisz wyeksportowane dane klientów klikając przycisk Pobierz.  Przygotowanie pliku CSV

  W przeciwieństwie do systemu Thulium, Pipedrive nie rozróżnia imienia i nazwiska klienta. Zamiast dwóch oddzielnych wartości, Pipedrive eksportuje jedną. Poniższa instrukcja ma zastosowanie do baz danych klientów, w których numery telefonów nie zawierają spacji.

  1. Aby dane importowane z Pipedrive rozróżniały imię i nazwisko klienta, należy odpowiedznio przygotować plik CSV wyeksportowany z Pipedrive, edytując go np. w aplikacji Notatnik.  2. Najpierw należy usunąć odstępy w pierwszym wierszu. Zaznacz odstęp w sformułowaniu - , pomiędzy wyrażeniami "Osoba i Nazwa".  3. Z menu Edycja wybierz opcję Zamień... (lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+H). Upewnij się, że pole Zamień na: jest puste i kliknij Zamień wszystko.  4. W pierwszym wierszu, wpisz nowej kategorii w następującej formie: "Nazwisko", (nie używaj spacji).  5. Zaznacz odstęp pomiędzy pierwszym na liście imieniem i nazwiskiem i z menu Edycja wybierz opcję Zamień....  6. W polu tekstowym Zamień na: wpisz "," i kliknij przyciśk Zamień wszystko.  7. Tak przygotowany plik można importować do Thulium. • Import plików do Thulium
 1. Aby importować do Thulium dane klientów wyeksportowane z Pipedrive, w zakładce Klienci kliknij DODAJ i wybierz opcję Importuj osoby z pliku CSV. 2. Na stronie, która się ukaże, kliknij przycisk ZAŁĄCZ PLIK CSV 3. W oknie dialogowym zlokalizuj wcześniej przygotowany plik w formacie CSV i kliknij Otwórz. 4. Wybierając z listy przyporządkuj importowanym kolumnom danych odpowiednie kategorie. 5. Kliknij IMPORTUJ, aby zakończyć przenoszenie danych.

Czy wiesz, że...

Aby dodać istniejącego klienta z CRM Thulium do Pipedrive należy w zakładce Pipedrive na karcie klienta wybrać: file


Szczegóły techniczne

Następujące dane synchronizowane są poprzez API pomiędzy systemami Thulium i Pipedrive:

 • Nazwa (połączenie imienia i nazwiska), adres e-mail oraz numer telefonu klienta,
 • Nazwa firmy,
 • Szansa sprzedaży:
  • data utworzenia,
  • nazwa,
  • lejek sprzedaży,
  • etap na lejku sprzedaży,
  • wartość,
  • waluta,
  • prawdopodobieństwo szans sprzedaży.

Do góry strony ⇑


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.