Dokumentacja

Integracja - Google

Thulium umożliwia integrację z Google w celu kontroli dostępu do systemu Thulium w ramach Domeny.


Na skróty


Zakres integracji

  • Użytkownicy mogą logować się do systemu Thulium za pomocą mechanizmu OpenID Connect udostępnianego przez Google,
  • Synchronizowani są tylko Użytkownicy, którzy należą do danej Organizacji (ich adres email znajduje się w danej Domenie),
  • System korzysta z OpenID za pomocą publicznej aplikacji zarejestrowanej przez Thulium,
  • Identyfikacja Użytkowników w systemie Thulium odbywa się na podstawie pola email zarejestrowanego w Google. Pole to jest loginem danego Użytkownika. Wartość tego pola musi być unikatowa dla każdego Użytkownika.

Krok po kroku


1. Integracja z Google w Thulium

a) Integrację uwierzytelniania za pomocą konta Google należy uruchomić w sekcji Administracja → Integracje:

file

Po kliknięciu pokaże się ekran z parametrami do uzupełnienia:

file

gdzie:

  • Uwierzytelnienie Google OpenID włączone - należy zaznaczyć to pole,
  • Domena - adres domeny dla której będzie prowadzone uwierzytelnienie
  • Automatyczne tworzenie kont użytkowników po poprawnym zalogowaniu - zaznaczenie tego pola umożliwi systemowi automatyczne tworzenie kont nowym Użytkownikom, którzy się poprawnie uwierzytelnili za pomocą OpenID, nawet jeżeli ich konta nie zostały jeszcze utworzone w systemie.

Ważne

Zaleca się włączenie tej funkcji dopiero po ustawieniu odpowiednich loginów (adres email) w Thulium dla aktualnych Użytkowników tak by przy logowaniu nie zakładali się nowi jeżeli już takowi istnieją (ale o innym loginie).

  • Grupa do sychronizacji użytkowników - pozwala na zaimportowanie Użytkowników należących do grupy z Google przed ich pierwszym logowaniem do systemu (np. callcenter@organizacja.pl)

b) Przed uruchomieniem i zapisaniem danych należy sprawdzić, czy wprowadzone dane aplikacji są poprawne. Należy w tym celu kliknąć w przycisk file. Po kliknięciu w niego zostanie przeprowadzony pełny proces uwierzytelnienia Użytkownika w Google, a następnie przekierowanie do strony z informacją, czy uwierzytelnienie przebiegło poprawnie:

file

c) Po przetestowaniu należy kliknąć w przycisk file, co spowoduje zamknięcie bieżącej zakładki i powrót do okna z ustawieniami.

d) Po wprowadzeniu konfiguracji i kliknięciu w file na ekranie logowania pojawi się przycisk file


2. Synchronizacja Użytkowników

Synchronizacja pozwala na zaimportowanie Użytkowników systemu przed ich pierwszym logowaniem do systemu pod warunkiem uzupełnienia pola w ramach konfiguracji Integracji:

file

a) W celu uruchomienia synchronizacji w ramach modułu Administracja → Użytkownicy pojawi się przycisk file

file

b) Po kliknięciu w przycisk przeprowadzana jest pełna synchronizacja Użytkowników, co oznacza, że Ci, którzy nie istnieli dotychczas w systemie są dodawani do systemu Thulium, dane Użytkowników, którzy już istnieli, są aktualizowane, natomiast konta, które nie znalazły się wśród pobranych Użytkowników zostaną zdezaktywowane. Na stronie z podsumowaniem pokaże się raport z podsumowaniem importu:

file


3. Dodatkowe parametry

  • Wyłączenie formularza logowania lokalnego

Wyłączenie formularza logowania lokalnego spowoduje, że ze strony logowania Thulium znikną pola: Login i Hasło. Zmiana tego ustawienia jest dostępna w module Administracja → Parametry systemowe pod hasłem Czy wyświetlać formularz logowania:

file

Ważne

Przed wyłączeniem formularza logowania należy się upewnić, że możemy się w systemie bezproblemowo logować Użytkownikiem z rolą Admin.

  • Ustawienie domyślnej roli

Ustawienie to powoduje, że przy synchronizacji Użytkowników z zewnętrznego źródła, każdy user będzie przypisany do tej Roli. Zmiana tego ustawienia jest dostępna w sekcji Administracja -> Parametry systemowe pod kluczem Rola, która zostanie przypisana użytkownikowi po synchronizacji:

file

Do góry strony ⇑


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.