Dodawanie agentów do kolejek infolinii

Po utworzeniu kolejki powinieneś przypisać do niej agentów, którzy będą obsługiwać połączenia przychodzące. Agent może być przypisany do kilku kolejek równocześnie. Zobacz: Tworzenie kolejek infolinii.

Agentów możesz przypisać pojedynczo podczas tworzenia lub edycji użytkownika oraz grupowo z poziomu kolejki.


Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki


Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Z zakładki Administracja wybierz Użytkownicy → Użytkownicy.

file

Na ekranie pojawi się lista użytkowników - wybierz użytkownika klikając w niego.

file

W części Przypisania znajdującej się na dole strony kliknij przycisk file.

file

Na ekranie pojawi się okno, w którym będziesz mógł przypisać użytkownika do wybranych kolejek infolinii. Zaznaczając checkboxy przypisz agenta nadając mu priorytet w skali od 0-5, gdzie 0 - najwyższy priorytet, 5 - najniższy. Zobacz: Priorytety agentów w kolejkach.

file

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki

Jeśli chcesz, żeby kolejkę obsługiwało więcej agentów szybciej będzie przypisać Ci ich grupowo podczas tworzenia lub edycji kolejki.

Z zakładki Administracja wybierz Infolinie → Kolejki. Wejdź w kolejkę, do której chcesz dopisać agentów i w części Przypisani agenci kliknij przycisk file.

file

Wybierz agentów nadając im odpowiednie priorytety.

Czy wiesz, że...

Po zaznaczeniu agentów ich priorytet domyślnie ustawia się na 0.

file

Po zaznaczeniu kliknij przycisk file.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.