Dokumentacja

Dodawanie klientów

Zakładka Klienci stanowi bazę Twoich klientów. Dzięki umieszczeniu ich w CRM-ie oprócz zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji na temat klienta (m.in. numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe) widzisz całą historię kontaktu z nim.

Klientów do CRM-u możesz dodać na dwa sposoby - dodając pojedyncze osoby (lub firmy) lub importując gotowe bazy danych w formacie CSV.


Dodawanie pojedynczych osób do CRM

Dodawanie firmy do CRM

Importowanie osób (firm) z plików CSV

Weryfikacja duplikatów


Dodawanie pojedynczych osób do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj osobę.

file

Otworzysz kartę nowego klienta - uzupełnij jego dane.

Czy wiesz, że...

Aby dodać klienta wystarczy uzupełnić pole "Nazwisko" lub "Numer telefonu". Pozostałe dane są opcjonalne.

 • W zakładce Dane podstawowe możesz uzupełnić takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, identyfikator, numer telefonu, adres e-mail (można dodać kilka adresów e-mail i numerów telefonu) oraz wybrać opiekuna klienta. Pojawia się także miejsce na krótką notatkę uzupełniającą informacje o kliencie.

 • W zakładce Dane dodatkowe pojawiają się bardziej szczegółowe informacje dotyczące klienta m.in. płeć, data i miejsce urodzenia oraz informacje związane z wykonywaną pracą - nazwa firmy, stanowisko oraz branża. Dodatkowo możesz przyporządkować klienta do określonego typu i grupy.

 • W zakładce Pola specjalne możesz uzupełnić dodatkowe informacje na temat klienta np. dotyczące zamówień.

 • W zakładkach dotyczących adresów możesz uzupełnić dane teleadresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres do faktur).

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file


Dodawanie firmy do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj firmę.

file

 • W zakładce Dane podstawowe pojawiają się następujące dane: nazwa firmy (pole wymagane), identyfikator, typ i grupa klienta, numery NIP oraz REGON, adres strony internetowej firmy oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). Możesz przypisać do firmy opiekuna oraz zostawić krótką notatkę uzupełniającą informacje o kliencie.

 • Pozostałe zakładki pozwalają na dodanie pól specjalnych i podanie danych adresowych.

file

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk file

Czy wiesz, że...

Możesz wyszukać dane firmy z GUS poprzez wpisanie 10-cio cyfrowego numeru NIP (bez myślników i spacji) bądź 9-cio cyfrowego numeru REGON (bez myślników i spacji) klikając file.


Importowanie osób (firm) z plików CSV

Czy wiesz, że...

CSV jest to format przechowywania danych w plikach tekstowych. Format ten jest obsługiwany przez większość popularnych pakietów biurowych (m.in. Microsoft Office, LibreOffice).

Jeśli chcesz dodać większą liczbę osób do CRM najlepiej jeśli zaimportujesz gotowy plik w formacie CSV. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Importuj osoby z pliku CSV (Importuj firmy z pliku CSV) - pokażemy Ci to na przykładzie dodawania grupy osób.

file

Zostaniesz przeniesiony na stronę importu.

file

Załącz plik CSV z bazą rekordów - kliknij przycisk file. Pamiętaj, że Twój plik powinien posiadać nagłówki. Na ekranie zostanie wyświetlona tabela z zaimportowanymi danymi. Dopasuj nagłówki z pliku do nagłówków w bazie (proces mapowania danych). Nieprzyporządkowane nagłówki podświetlają się na czerwono.

file

Czy wiesz, że...

Klikając krzyżyk znajdujący się przy nagłówkach kolumn w bazie możesz usunąć wybraną kolumnę - nie będzie ona wtedy pobierana z pliku CSV.

Zaznaczenie opcji Aktualizuj istniejące rekordy pozwoli na aktualizację istniejących już w bazie rekordów, bez dodawania ich ponownie. Jeśli w pliku pojawi się klient, który znajduje się w CRM to zostaną uzupełnione jedynie dodatkowe dane.

Rozpoznanie rekordów może nastąpić po:

 • identyfikatorze
 • numerze telefonu
 • adresie e-mail
 • numerze PESEL
 • numerze NIP

file

Rozwijając opcję "Pokaż zaawansowane" możesz ustawić:

 • w jaki sposób kodowane są polskie znaki
  • UTF-8 - domyślnie
  • ISO 8859-2
  • Windows 1250
 • w jaki sposób rodzielane są kolumny
  • przecinek (,) - domyślnie
  • średnik (;)
  • dwukropek (:)
  • tabulator (\t)

Parametry powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

file

Jeśli dane się zgadzają kliknij przycisk file. Otrzymasz komunikat o zakończeniu importu i zostaniesz przeniesiony na listę klientów.

file

Ważne

Aby poprawnie zaimportować płeć format w pliku powinien być: F - dla kobiety, M - dla mężczyzny


Weryfikacja duplikatów

Jeśli podczas dodawania nowego klienta (osoby lub firmy) zostanie wpisany np. numer telefonu, który już istnieje w CRM-ie to system wyświetli okno z informacją o tym, że numer jest już przypisany do istniejącego klienta wraz z linkiem do jego karty.

file

Podczas dodawania klienta sprawdzane są następujące dane:

 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • nazwisko
 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • numer REGON
 • identyfikator klienta

Do góry strony ⇑


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.