Dokumentacja

Reguły wiadomości przychodzących

Reguły wiadomości pozwalają Ci na zarządzanie korespondencją mailową. Możesz określić reguły, które będą określać do jakich kolejek będą kierowane poszczególne wiadomości w zależności od tematu, treści wiadomości czy adresu e-mail nadawcy. Korzystając z tej opcji możesz wyfiltrować wiadomości, które są spamem i kierować je do odrębnej kolejki.

Wejdź w Administracja → Zgłoszenia → Reguły wiadomości.

file

file

W jaki sposób działają reguły wiadomości?

Reguły określane są w oparciu o warunek “gdy → to”, co oznacza jeśli wiadomość spełnia warunek z pierwszej części reguły to zostanie wykonana akcja określona w drugiej części.

Domyślnie w systemie masz utworzoną jedną regułę kierującą wiadomości pobierane z Twojej skrzynki (skrzynki testowej, którą dla Ciebie skonfigurowaliśmy) do kolejki BOK. Zobacz: Konfiguracja skrzynek e-mail.

Pokażemy Ci teraz jak dodać przykładową regułę - zrobisz to w części Reguły dla wiadomości przychodzących. Wybierz przycisk file.

W pierwszej części wybierz po czym będą filtrowane wiadomości:

file

 • temat zawiera - filtrowanie po temacie wiadomości
 • treść zawiera - filtrowanie po treści wiadomości
 • adres nadawcy to - filtrowanie po adresie nadawcy
 • adres odbiorcy to - filtrowanie po adresie odbiorcy
 • jednym z odbiorców jest - filtrowanie po jednym z odbiorców wiadomości
 • adres nadawcy zawiera - filtrowanie po fragmencie adresu nadawcy
 • pobrano z konta - filtrowanie po skrzynce e-mail, z której pobierane są wiadomości, istnieje możliwość wybrania kilku skrzynek e-mail i SMS
 • znaleziono klienta w crm - filtrowanie po kliencie dodanym do CRM
 • znaleziono klienta w crm z typem - filtrowanie po kliencie dodanym do CRM uwzględniając typ klienta

W drugiej części określ, co stanie się z wyszukiwanymi informacjami.

file

 • przenieś do kolejki i zatrzymaj - wiadomości zostaną przeniesione do wybranej kolejki, a sprawdzanie reguł zatrzymane
 • usuń wiadomość i zatrzymaj - wiadomość zostanie usunięta, a sprawdzanie reguł zatrzymane
 • usuń adresy e-mail z CC - adresy z CC zostaną usunięte
 • dodaj tagi - dodanie tagów do wiadomości
 • ustaw status - ustawienie statusu wiadomości
 • ustaw priorytet - ustawienie priorytetu wiadomości
 • ustaw kategorię - ustawienie kategorii wiadomości
 • przypisz użytkownika - przypisanie zgłoszenia do konkretnego Użytkownika systemu

Ważne

Jeśli wiadomość będzie spełniać pierwszą z reguł, to pozostałe nie będą brane pod uwagę - reguły są sprawdzane po kolei do momentu, aż któraś z nich zostanie spełniona. Dlatego należy poszeregować reguły zaczynając od tych najbardziej szczegółowych.

Utworzyliśmy przykładową regułę mówiącą o tym, że jeśli na skrzynkę przyjdzie wiadomość, która w treści będzie miała "oferta" lub "cena" zostanie skierowana do kolejki "VIP".

file

Każda z reguł może składać się z kilku warunków - dodasz je klikając file ("i"). Na poniższym przykładzie widzimy, że zostaną usunięte te wiadomości, które spełnią dwa warunki - zostały nadane z adresu ewelina.grudzien@thulium.pl i w temacie zawarte jest słowo "Pilne".

file

Czy wiesz, że...

Wiadomości, które nie pasują do żadnej z reguł zostaną przeniesione do kolejki "Pozostałe".


Martwe reguły

Jeśli na liście reguł wiadomości pojawi się reguła, która ma taki sam warunek jak inna to jest ona "martwa" i nie zostanie wykonana. Podczas próby zapisania takiej reguły pojawi się komunikat, że reguła nigdy nie zostanie zaaplikowana.

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.