Dodawanie agentów do kolejek zgłoszeń

Po utworzeniu kolejki zgłoszeń powinieneś przypisać do niej agentów, którzy będą obsługiwać wiadomości. Agent może być przypisany do kilku kolejek równocześnie. Zobacz: Tworzenie kolejek zgłoszeń.

Agentów możesz przypisać pojedynczo przez kartę użytkownika albo grupowo z poziomu kolejki.

Przypisywanie pojedynczego użytkownika

Z zakładki Administracja wybierz Użytkownicy → Użytkownicy.

file

Na ekranie pojawi się lista użytkowników - wybierz użytkownika klikając w niego. W części Przypisania znajdującej się na dole strony kliknij przycisk file.

file

Na ekranie pojawi się okno, w którym będziesz mógł przypisać użytkownika do wybranych kolejek zgłoszeń. Zaznaczając checkboxy przypisz agenta nadając mu priorytet w skali od 0-5, gdzie 0 - najwyższy priorytet, 5 - najniższy.

file

Grupowe przypisywanie użytkowników do kolejki

Jeśli chcesz, żeby kolejkę obługiwało więcej agentów szybciej będzie przypisać Ci ich grupowo podczas tworzenia lub edycji kolejki.

Z zakładki Administracja wybierz Zgłoszenia → Kolejki i reguły wiadomości.

file

Wejdź w kolejkę, do której chcesz dopisać agentów i w części Przypisani agenci kliknij przycisk file.

file

file

Wybierz agentów nadając im odpowiednie priorytety.

Czy wiesz, że...

Po zaznaczeniu agentów ich priorytet domyślnie ustawia się na 0.

file

Po zaznaczeniu kliknij przycisk file.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.