Konfiguracja kampanii

Parametry zaawansowane pozwolą Ci na skonfigurowanie działania kampanii. Wejdź w utworzoną kampanię, rozwiń przycisk file i wybierz Konfiguracja.

file

Omówmy poszczególne parametry:

file

 • Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia (0-nieskończona liczba)

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie np. na numer, który jest zajęty lub niedostępny. Po wykonaniu założonej liczby dialer nie wykona dalszych połączeń niezależnie od ustawionego statusu rozmowy (Mój rekord i Do dzwonienia). W przypadku ustawienia wartości 0 zostanie wykonana nieskończona liczba połączeń. Domyślnie: 0

 • Czy pozwalać dzwonić na niepoprawne numery

Określa czy w przypadku, gdy numer został określony jako niepoprawny (błędny) będzie można ręcznie na niego zadzwonić z okna kampanii. Domyślnie: Nie

 • Pozwalaj na edycję statusu i skryptera wszystkich rekordów klienta w ramach aktualnie dzwonionego rekordu

Określa czy edycja statusu oraz skryptera (ankieter) podczas dzwonionego rekordu będzie możliwa. Domyślnie: Nie

 • Czy pozwalać na import zduplikowanych numerów

Określa czy system będzie importował powtarzające się numery (dotyczy kampanii CSV). Domyślnie: Nie

 • Pokazuj historię kontaktu ze wszystkich kampanii

Określa czy system ma pokazać historię kontaktu klienta z kampanii, w których uczestniczył. Domyślnie: Tak

 • Liczba sekund, które agent ma na zatwierdzenie rekordu przed zestawieniem kolejnego połączenia

Liczba sekund, jakie agent ma na na zatwierdzenie rekordu przed kolejnym połączeniem. W przypadku, gdy nie zamknie on rekordu w zdefiniowanym czasie zostanie mu przydzielony kolejny rekord. Domyślnie: 20s

 • Czy otwierać automatycznie kartę rekordu w kampanii (dla agentów automatycznych)

Określa czy system automatycznie otwiera kartę klienta. Dotyczy agentów, którzy pracują w trybie automatycznym. Domyślnie: Tak

 • Prezentacja numeru wychodzącego

Określa numer, którym będzie prezentował się dialer. Wymaga obsługi przez operatora.

 • Blokada prezentacji numeru

Określa czy numer dialera ma być prezentowany czy ukryty (numer prywatny). Wymaga obsługi przez operatora.

 • Liczba prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia

Liczba prób wykonania połączenia z wybranym numerem. Określa ile razy dialer będzie wykonywał połączenie np. na numer, który jest zajęty lub niedostępny. Od parametru "Bezwzględna liczba prób wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia" różni się tym, że próby nie obejmują statusu Mój rekord - czyli status ten nie jest brany pod uwagę przy liczeniu prób. Domyślnie: 7

 • Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dodawanie numerów do bazy

Umożliwia ręczne dodawanie rekordów do bazy klientów. Domyślnie: Tak

 • Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie na numery znajdujące się w bazie

Umożliwia ręczne wykonywanie połączeń na numery znajdujące się w bazie klientów. Domyślnie: Tak

 • Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie ręczne w kampanii

Umożliwia ręczne wykonywanie połączeń w ramach kampanii. Domyślnie: Tak

 • Nie zestawiaj połączeń na kampanie

Lista kampanii ręcznych. Na te kampanie dialer nie będzie zestawiał połączeń, mimo przypisanych do nich agentów. Domyślnie: Ręczne rozmowy wychodzące

 • Czy w liczbie prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia uwzględniać liczbę numerów telefonów

Po zaznaczeniu Tak, przypadku, gdy rekord ma przypisanych kilka numerów telefonów limit prób dzwonienia zostanie przemnożony przez liczbę numerów telefonów. Domyślnie: Nie

 • Liczba minut, po jakiej połączenie zaplanowane dla agenta, wpada do kolejnego agenta

Jeśli agent nie jest w stanie obsłużyć rekordu Mój rekord to zostanie on po upływie określonego czasu przydzielony innemu agentowi w ramach tej samej kampanii. Domyślnie: 90min

 • Liczba dni, po których rekord jest wyłączony z dzwonienia

Liczba dni, po których na numer przestają być wykonywane połączenia. Domyślnie: 0

 • Długość prefiksu dla kampanii

Określa długość prefiksu. Domyślnie: 6

 • Aktywuj kartę po otwarciu rekordu

Określa czy po otwarciu karty klienta karta ma być aktywna. Domyślnie: Tak

 • Zamknij rekord po ustawieniu statusu automatycznego (0-nie zamykaj, 1-zamknij)

Określa czy karta klienta powinna być zamykana po ustawieniu automatycznego statusu. Domyślnie: 0

 • Rozłącz rozmowę po zapisaniu rekordu

Po zapisaniu rekordu przez agenta rozmowa zostanie automatycznie rozłączona (dotyczy dialera predictive). Domyślnie: Nie

 • Maksymalny procent spadów

Określa maksymalną ilość spadów, czyli połączeń z numerem (klientem), które nie otrzymały agenta. Spad jest wtedy, gdy system dodzwonił się do klienta, ale nie było wolnego agenta, żeby podać mu połączenie. Jednym z powodów, dla których mogą pojawić się spady jest ustawienie zbyt dużego współczynnika naddzwaniania. Jeśli takie połączenia przekroczą zdefiniowaną wartośc to dialer nie będzie przez pewien czas naddzwaniał. Domyślnie: 5

 • Maksymalny procent błędnych połączeń powodujących zatrzymanie dialera

Maksymalna liczba nieprawidłowych połączeń (numery błędne lub brak możliwości zrealizowania połączenia), po przekroczeniu których dialer zostanie zatrzymany. Domyślnie: 60

 • Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizacje działania dialera predictive. Oznacza maksymalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nawiązywać dialer poza obecnie prowadzonymi rozmowami. Domyślnie: 10

 • Minimalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizację działania dialera predictive. Oznacza minimalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nazwiązywać dialer poza obecnie prowadzonymi rozmowami. Domyślnie: 1

Powyższe dwie wartości są ze sobą powiązane i liczone per agent, a ich działanie jest uzależnione od dostępności agentów. Przykład: Jeśli mamy 2 agentów z maksymalną wartością na 10, a minimalną na 4 to dialer dla tych agentów będzie nawiązywał takich połączeń w zakresie 8-20. Analogicznie, gdyby agentów było 4 to przy tych samych wartościach naddzwonień będzie już 16-40.

 • Czy używać detekcji automatycznych sekretarek

Mechanizm wykrywa automatyczne sekretarki (w tym także i faksy).

 • Liczba sekund, które agent ma na zapoznanie się z rekordem przed zestawieniem połączenia

Dotyczy dialera preview, po upływie określonego czasu system zestawi agentowi połączenie. Domyślnie: 0

 • Liczba sekund oczekiwana przez system na odebranie połączenia

Liczba sekund jaką ma klient na odebranie połączenia. Połączenie takie zostanie uznane jako nieodebrane. Domyślnie: 25s

Możesz także ustalić wymiary, m.in. wysokość i szerokość okna, długość tekstu w karcie kampanii.

Po ustawieniu parametrów kliknij file.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.