Konfiguracja kampanii

Parametry zaawansowane pozwolą Ci na skonfigurowanie działania kampanii. Wejdź w utworzoną kampanię, rozwiń przycisk file i wybierz Konfiguracja.

file

Omówmy poszczególne parametry:

file

 • Bezwzględna liczba prób, wyłączająca rekord z kolejnych prób dzwonienia (0-nieskończona liczba)

Liczba prób połączenia z wybranym numerem. Po wykonaniu założonej liczby dialer nie będzie wykonywał dalszych połączeń na określony rekord niezależnie od statusów rozmowy (Mój rekord oraz Do dzwonienia). Domyślnie: 0

 • Czy pozwalać dzwonić na niepoprawne numery

Określa czy w przypadku, gdy numer został określony jako niepoprawny (błędny) będzie można ręcznie na niego zadzwonić z okna kampanii. Domyślnie: Nie

 • Pozwalaj na edycję statusu i skryptera wszystkich rekordów klienta w ramach aktualnie dzwonionego rekordu

Określa czy edycja statusu oraz skryptera (ankieter) podczas dzwonionego rekordu będzie możliwa. Domyślnie: Nie

 • Czy pozwalać na import zduplikowanych numerów

Określa czy system będzie importował powtarzające się numery (dotyczy kampanii CSV). Domyślnie: Nie

 • Pokazuj historię kontaktu ze wszystkich kampanii

Określa czy system ma pokazać historię kontaktu klienta z kampanii, w których uczestniczył. Domyślnie: Tak

 • Liczba sekund, które agent ma na zatwierdzenie rekordu przed zestawieniem kolejnego połączenia

Liczba sekund, jakie agent ma na na zatwierdzenie rekordu przed kolejnym połączeniem. W przypadku, gdy nie zamknie on rekordu w zdefiniowanym czasie zostanie mu przydzielony kolejny rekord. Domyślnie: 20s

 • Czy otwierać automatycznie kartę rekordu w kampanii (dla agentów automatycznych)

Określa czy system automatycznie otwiera kartę klienta. Dotyczy agentów, którzy pracują w trybie automatycznym. Domyślnie: Tak

 • Prezentacja numeru wychodzącego

Określa numer, którym będzie prezentował się dialer. Wymaga obsługi przez operatora.

 • Blokada prezentacji numeru

Określa czy numer dialera ma być prezentowany czy ukryty (numer prywatny). Wymaga obsługi przez operatora.

 • Liczba prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia

Określa liczbę prób, po której dialer nie będzie wykonywał połączenia na zadany numer. Próby nie obejmują statusu Mój rekord. Domyślnie: 7

 • Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dodawanie numerów do bazy

Umożliwia ręczne dodawanie rekordów do bazy klientów. Domyślnie: Tak

 • Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie na numery znajdujące się w bazie

Umożliwia ręczne wykonywanie połączeń na numery znajdujące się w bazie klientów. Domyślnie: Tak

 • Dzwonienie ręczne - pozwalaj na dzwonienie ręczne w kampanii

Umożliwia ręczne wykonywanie połączeń w ramach kampanii. Domyślnie: Tak

 • Nie zestawiaj połączeń na kampanie

Lista kampanii ręcznych. Na te kampanie dialer nie będzie zestawiał połączeń, mimo przypisanych do nich agentów. Domyślnie: Ręczne rozmowy wychodzące

 • Czy w liczbie prób, po której rekord jest wyłączany z kolejnych prób dzwonienia uwzględniać liczbę numerów telefonów

Po zaznaczeniu Tak, przypadku, gdy rekord ma przypisanych kilka numerów telefonów limit prób dzwonienia zostanie przemnożony przez liczbę numerów telefonów. Domyślnie: Nie

 • Liczba minut, po jakiej połączenie zaplanowane dla agenta, wpada do kolejnego agenta

Jeśli agent nie jest w stanie obsłużyć rekordu Mój rekord to zostanie on po upływie określonego czasu przydzielony innemu agentowi w ramach tej samej kampanii. Domyślnie: 90min

 • Liczba dni, po których rekord jest wyłączony z dzwonienia

Liczba dni, po których na numer przestają być wykonywane połączenia. Domyślnie: 0

 • Długość prefiksu dla kampanii

Określa długość prefiksu. Domyślnie: 6

 • Aktywuj kartę po otwarciu rekordu

Określa czy po otwarciu karty klienta karta ma być aktywna. Domyślnie: Tak

 • Zamknij rekord po ustawieniu statusu automatycznego (0-nie zamykaj, 1-zamknij)

Określa czy karta klienta powinna być zamykana po ustawieniu automatycznego statusu. Domyślnie: 0

 • Rozłącz rozmowę po zapisaniu rekordu

Po zapisaniu rekordu przez agenta rozmowa zostanie automatycznie rozłączona (dotyczy dialera predictive). Domyślnie: Nie

 • Maksymalny procent spadów

Maksymalna liczba spadów, czyli połączeń z klientem, które nie otrzymały agenta. W przypadku, gdy połączenia przekroczą zdefiniowaną wartość, dialer przez pewien czas w ogóle nie będzie naddzwaniał. Domyślnie: 5

 • Maksymalny procent błędnych połączeń powodujących zatrzymanie dialera

Maksymalna liczba nieprawidłowych połączeń (numery błędne lub brak możliwości zrealizowania połączenia), po przekroczeniu których dialer zostanie zatrzymany. Domyślnie: 60

 • Maksymalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizacje działania dialera predictive. Oznacza maksymalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nawiązywać dialer poza obecnie prowadzonymi rozmowami. Domyślnie: 10

 • Minimalna wartość współczynnika naddzwaniania

Parametr ten pozwala na optymalizację działania dialera predictive. Oznacza minimalną liczbę połączeń z klientami jaką ma nazwiązywać dialer poza obecnie prowadzonymi rozmowami. Domyślnie: 1

Powyższe dwie wartości są ze sobą powiązane i liczone per agent, a ich działanie jest uzależnione od dostępności agentów. Przykład: Jeśli mamy 2 agentów z maksymalną wartością na 10, a minimalną na 4 to dialer dla tych agentów będzie nawiązywał takich połączeń w zakresie 8-20. Analogicznie, gdyby agentów było 4 to przy tych samych wartościach naddzwonień będzie już 16-40.

 • Czy używać detekcji automatycznych sekretarek

Mechanizm wykrywa automatyczne sekretarki (w tym także i faksy).

 • Liczba sekund, które agent ma na zapoznanie się z rekordem przed zestawieniem połączenia

Dotyczy dialera preview, po upływie określonego czasu system zestawi agentowi połączenie. Domyślnie: 0

 • Liczba sekund oczekiwana przez system na odebranie połączenia

Liczba sekund jaką ma klient na odebranie połączenia. Połączenie takie zostanie uznane jako nieodebrane. Domyślnie: 25s

Możesz także ustalić wymiary, m.in. wysokość i szerokość okna, długość tekstu w karcie kampanii.

Po ustawieniu parametrów kliknij file.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.