Tworzenie kolejek czata

Kolejka czatowa jest miejscem, w którym klienci oczekują na rozmowę z wolnym agentem. Możesz utworzyć kilka kolejek, które będą definiowały sprawy z jakimi zwracają się klienci (np. Pomoc techniczna, Reklamacje). Klient wybierając odpowiednią kolejkę (temat) zostanie skierowany do właściwych osób, które pomogą mu w rozwiązaniu problemu.

Utwórzmy przykładową kolejkę. Z zakładki Administracja wybierz Czaty → Kolejki, a następnie kliknij przycisk file.

file

file

Na ekranie pojawi się okno, w której skonfigurujesz ustawienia kolejki.

Dane podstawowe

  • Nazwa - wpisz nazwę kolejki

Podpowiedź

Jeśli chcesz, żeby Twój widget posiadał kilka kolejek kierujących do różnych spraw zwróć uwagę na ich nazewnictwo. Nazwy kolejek powinny odzwierciedlać rzeczywisty powód kontaktu np. Reklamacje, Zamówienia itp.

  • Godziny pracy - określ w jakich godzinach pracy kolejka będzie aktywna, zobacz: Godziny pracy
  • Komunikat powitalny - wpisz treść komunikatu jaki będzie wyświetlał się klientowi po rozpoczęciu czata lub gdy dołączono nowego agenta (wyświetlanie komunikatu możesz skonfigurować w parametrach czata, zobacz: Parametry czata)
  • Kolor okienka czata - możesz zmienić kolor okna czata. Jest to kolor górnej belki czata - dotyczy tylko rozmów zewnętrznych agenta. Warto podkreślić, że ma on służyć agentowi - klient pisząc wiadomość go nie zobaczy. Opcja ta może być przydatna w przypadku kolejek kierujących do różnych spraw - np. reklamacje będą oznaczone kolorem czerwonym, a sprawy techniczne niebieskim.

Automatyczna odpowiedź

  • Włącz automatyczną odpowiedź - możliwość wysłania automatycznej pierwszej odpowiedzi po wiadomości klienta, jeśli agent nie odpowiada przez określony czas
  • Odpowiedź automatycznie po czasie (s.) - ustaw czas po jakim odpowiedź zostanie wysłana
  • Treść odpowiedzi - wpisz treść komunikatu jaki wyświetli się na czacie

Dodawanie zgłoszenia w Panelu podczas rozmowy

  • Domyślny temat zgłoszenia - temat zgłoszenia założonego z poziomu czata
  • Domyślna kolejka zgłoszeń - wybierz kolejkę, do której będą kierowane zgłoszenia z czata

file

Po uzupełnieniu kliknij file.

Wchodząc w wybraną kolejkę możesz ją edytować lub usunąć. Z tego miejsca także przypiszesz agentów - w części Przypisani agenci. Zobacz: Dodawanie agentów do kolejek czata.

file

Ważne

Kolejka, dla której przeprowadzone zostały rozmowy nie może zostać usunięta.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.