Dokumentacja

Widget Click2Contact

Widget Click2Contact pozwala Ci na umieszczenie czata na stronie www Twojej firmy. Możesz skonfigurować go tak, aby był jak najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb oraz do stylu strony.

Z zakładki Administracja wybierz Czat → Widgety.

file

Następnie kliknij przycisk file znajdujący się w prawym górnym rogu.

file


Omówmy teraz poszczególne parametry konfiguracyjne:

Podstawowe opcje

Wygląd widgetu

Czat

Chatbot

Oddzwonienia

Wiadomość

Zaczepki

Sales Tracker

Zaawansowane


Podstawowe opcje

file

 • Strona/Nazwa - wpisz nazwę widgetu, która będzie widoczna tylko dla użytkownika (pole obowiązkowe)
 • Domena - wpisz nazwę domeny lub domen (oddzielając przecinkiem), na których czat będzie dostępny (pole obowiązkowe)
 • Język - wybierz język widgetu, do wyboru spośród: angielski, polski, czeski, słowacki, niemiecki, francuski, hiszpański, holenderski oraz włoski
 • Menu - zdecyduj co będzie widoczne w widgecie - możliwość rozpoczęcia czata, możliwość zostawienia wiadomości i/lub możliwość zostawienia oddzwonienia
 • Komunikat poza godzinami pracy - wpisz komunikat informujący klienta o kontakcie poza godzinami pracy
 • Wyświetlaj na urządzeniach mobilnych - możliwość wyświetlania czata na urządzeniach mobilnych
 • Ukryj widget po godzinach pracy - możliwość ukrycia widgetu czata poza godzinami pracy
 • Ukryj widget gdy nie ma dostępnego agenta - możliwość ukrycia widgetu czata w przypadku, gdy nie ma wolnych agentów (agent wolny - na statusie "Wolny" i posiada przynajmniej jedną rozmowę poniżej limitu)

Wygląd widgetu

file

Zaproszenie

 • Wygląd zaproszenia - określ czy czat będzie się wyświetlał jako:

1. pasek

file

2. kółko

file

 • Tekst zaproszenia - wpisz tekst, który zachęci do kontaktu np. "Napisz do mnie"
 • Tekst zaproszenia po godzinach pracy - wpisz tekst, który pojawi się klientowi w przypadku kontaktu po godzinach pracy
 • Pozycja - zdecyduj, po której stronie ekranu będzie wyświetlany czat (lewa/prawa)

Kolory

 • Kolor zaproszenia - wybierz kolor zaproszenia (paska lub chmurki)
 • Kolor zaproszenia po godzinach pracy - wybierz kolor zaproszenia po godzinach pracy
 • Kolor paska - wybierz kolor paska
 • Kolor przycisku "Rozpocznij rozmowę" - wybierz kolor przycisku rozpoczęcia rozmowy

Czat

file

Konfiguracja

 • Kolejki - wybierz kolejki, do których będą trafiały czaty z tego widgetu. Gdy wybrana jest więcej niż jedna kolejka to przy rozpoczynaniu rozmowy klient będzie mógł wybrać kolejkę/sprawę, w której pisze (np. kolejki: Sprzedaż, Reklamacje, Zapytania)
 • Wiadomość powitalna - wpisz wiadomość powitalną pojawiającą się w lewym górnym rogu okna z czatem (nad tematem rozmowy)
 • Rozpoczynaj rozmowę bez podawania danych - możliwość rozpoczęcia rozmowy na czacie bez konieczności podawania danych (imię i adres e-mail)
 • Poproś o ocenę rozmowy po zamknięciu czata - jeśli zaznaczysz tę opcję to klient po zakończeniu rozmowy będzie mógł ocenić rozmowę za pomocą emotikonek

Wygląd

 • Nagłówek okna rozmowy - wpisz tekst, który będzie pojawiał się w nagłówku okna rozmowy
 • Pokaż awatar agenta - możliwość wyświetlania awatara agenta podczas rozmowy

Zgody RODO

 • Pokaż pole ze zgodą RODO - możliwość wyświetlenia pola ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 • Treść zgody - treść zgody, możesz ją dostosować do swoich potrzeb

Czy wiesz, że...

W ramach zgód RODO można wstawić linkowanie do strony poprzez wpisanie {{href(https://www.example.com|Text)}} lub {{href(https://www.example.com)}}

Pola dodatkowe

 • Pole e-mail - zdecyduj czy pole z adresem e-mail będzie wyświetlane, pojawiają sie trzy opcje:
  • Ukryj - pole e-mail
  • Pokaż - pole e-mail będzie pokazywane
  • Pokaż i wymagaj - pole e-mail będzie pokazywane i wymagane
 • Dodaj pole - możliwość dodania dodatkowego pola (pól) tekstowego do uzupełnienia przez klienta np. numer przesyłki. Pole to pojawi się pod adresem e-mail.

file


Chatbot

file

Konfiguracja

 • Włącz chatbota - uruchamia bota dla danego widgetu
 • Chatbot - wybranie z listy dostępnego bota
 • Kolejki dostępnne po godzinach pracy - jakie kolejki mają być dostępne po godzinach dla obsługi przez bota
 • Wiadomość przy nieudanej próbie połączenia z agentem - treść wiadomości wyświetlanej klientowi, jeżeli nie ma dostępnych Agentów

Oddzwonienia

file

 • Kolejka oddzwonień - wybierz kolejkę infolinii, z której nastąpi oddzwonienie
 • Prefiksy numerów telefonów - prefiks, który będzie wyświetlany w widgecie i będzie przekazywany do Operatora w celu wykonania połączenia
 • Wiadomość powitalna - nagłówek - wpisz treść wiadomości, która pojawi się w nagłówku wiadomości
 • Wiadomość powitalna - wpisz treść wiadomości powitalnej
 • Czas oddzwonienia - zdecyduj, w jakim czasie nastąpi oddzwonienie
 • Czarna lista - możesz wybrać czarną listę numerów, na które oddzwonienie nie będzie wykonane
 • Pozwalaj na oddzwonienia w późniejszym terminie (z wyborem dnia i godziny) - pozwala na wybór jednego z najbliższych (względem godzin pracy kolejki oddzwonień) dni w których ma nastąpić oddzwonienie
 • Odstęp minut między zamawianymi połączeniami - ustalenie skoku czasowego (w ramach godzin pracy kolejki oddzwonień) w którym ma nastąpić oddzwonienie np. 5, 10, 15, 30 minut

a) file

file

b) file

file

W razie niepowodzenia (połączenie nie doszło do skutku) istnieje możliwość skorzystania z poziomu Klienta z opcji "Spróbuj ponownie":

file

Ważne

Jeżeli prefiksy +XX będą oddzielone przecinkiem to będzie możliwość w danym widgecie wyboru takowego: file

W przypadku wybrania więcej niż jednej kolejki dla Oddzwonień w ramach widgetu pojawi się opcja wyboru tematu rozmowy:

file

Istnieje możliwość ustawienia konkretnej nazwy tematu w ramach konfiguracji danej kolejki.

Aby zdefiniować jaki numer będzie wyświetlał się klientowi w przypadku oddzwonienia należy wybrać w routingu połączeń wychodzących odpowiednią kolejkę.

file


Wiadomość

file

 • Tekst w godzinach pracy - wpisz komunikat, który pojawi się klientowi, gdy napisze w godzinach pracy
 • Tekst poza godzinami pracy - wpisz komunikat, który pojawi się klientowi, gdy napisze poza godzinami pracy
 • Kolejka dla zgłoszeń z formularza kontaktowego - wybierz kolejkę, do której kierowane są wiadomości z formularza kontaktowego
 • Temat zgłoszeń z formularza kontaktowego - wpisz temat nowego zgłoszenia z formularza kontaktowego, domyślnie: "Zgłoszenie z czata od %user%
 • Pokaż formularz zgłoszeń po godzinach - zdecyduj czy po godzinach pracy klient będzie mógł napisać wiadomość, która trafi do kolejki zgłoszeń
 • Pokaż link do formularza kontaktowego podczas oczekiwania na agenta - w przypadku zbyt długiego oczekiwania na wolnego agenta klient będzie miał możliwość zostawienia wiadomości

file


Zaczepki

file

Zaczepki są dostępne dla widgetu po wejściu w jego edycję.

file

 • Dodaj zaczepkę - dodaj do widgetu “dymek” o określonych warunkach

file

Konfiguracja

 • Nazwa - nadaj nazwę danej zaczepce
 • Pokaż awatara agenta - możesz wybrać awatar konkretnego Agenta, który będzie się pojawiać wraz z wyświetleniem zaczepki
 • Dostępne na - wybierz typ urządzeń dla których będą wyświetlane zaczepki
 • Wiadomośc zaczepki - wpisz treść wyświetlanego “dymka”
 • Włącz automatyczne zamykanie - zaznaczając tą opcję możesz podać czas po jakim zniknie dana zaczepka
 • Aktywuj zaczepkę, gdy spełnione są wszystkie warunki - domyślnie zaczepka pojawi się zaraz po wejściu na stronę, gdzie masz osadzony widget, ale można dodać dodatkowe warunki
 • Dodaj warunek - kliknij jeśli potrzebujesz dodatkowe warunki wyświetlania zaczepki
  • Pierwsza wizyta - dymek pojawi się tylko przy pierwszej wizycie na stronie
  • Kolejna wizyta - dymek nie pojawi się przy pierwszej wizycie, tylko przy kolejnych
  • Zamiar opuszczenia strony - dymek pojawi się, gdy użytkownik będzie chciał wyjść ze strony lub ją zamknąć
  • Czas spędzony na stronie - dymek pojawi się po określonym czasie spędzonym na stronie
  • Adres podstrony zawiera - dymek pojawi się, gdy użytkownik wejdzie na stronę, która zawiera podany fragment w adresie (np. zakładając, że Twoja strona to https://example.com/pricing, to po wpisaniu /pricing dymek będzie widoczny na stronie z cennikiem)

Czy wiesz, że...

Widget korzysta z local storage przeglądarki w celu określenia czy mamy do czynienia z pierwszą czy kolejną wizytą na stronie. W celu wyczyszczenia local storage np. dla Chrome należy wejść w chrome://settings/siteData


Sales Tracker

Sales Trakcer to funkcjonalność widgetu pozwalająca na śledzenie konwersji sprzedaży w odniesieniu do przeprowadzonego czatu z Klientem.

file

 • Włącz Sales Tracker - parametr który włącza moduł Sales Tracker'a
 • Ilość dni, przez które zamówienia mają być dodawane do czata - ilość dni, przez które zrealizowane zamówienia będą dodawane do ostatniego czata

Po skonfigurowaniu Sales Tracker należy umieścić jego kod na stronie, na której finalizujemy zamówienie (np. podsumowanie zakupów).

file

Powinien mieć on jedną z dwóch postaci na stronie (przed </body>):

 • proces zakupowy odświeża całą stronę:
<script>
  window.thulium_orderId = "#12345";
  window.thulium_orderPrice = "774";
</script>
<script src="./sales-tracker.js?hash=<hash>"></script>
 • proces zakupowy odbywa się na dynamicznej stronie (single page application):
<script>
  $(function () {
    $("#click").on("click", function () {
      window._tst.trigger_sales_tracker("774", "#12345");
    });
  });
</script>
<script src="./sales-tracker.js?hash=<hash>"></script>

gdzie przykładowo:

 • 774 - to kwota zakupu podana w groszach (wymagane)
 • #12345 - numer zamówienia (nie wymagane)

Ważne

Pamiętaj o tym, aby prawidłowo sformatować wartość zamówienia (grosze). Inaczej widget może nie działać poprawnie, lub system może pokazywać błędne dane.


Zaawansowane

file

 • Adres serwera czata - adres serwera, na którym znajduje się czat
 • Własny CSS - możliwość zdefiniowania za pomocą CSS własnych styli dla czata

W części Testowanie znajdującej się po prawej stronie możesz wpisać dowolny adres, żeby sprawdzić jak wygląda skonfigurowany czat. Wpisz adres i kliknij przycisk file.

file

Po skonfigurowaniu i zapisaniu widgetu umieść go na swojej stronie. W jaki sposób? Wystarczy, że skopiujesz wygenerowany kod i dodasz go do źródła swojej strony.

file

Ważne

Istnieje możliwość osadzenia kodu widgetu Click2Contact na stronie poprzez skrypt JavaScipt: file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.